مقالات

عنوان تاریخ
نهاد کتابخانه‌ها آمادگی تحویل گرفتن پروژه نرم‌افزاری را نداشت 1392-07-05
نیاز به کتابداران موضوعی در کتابخانه های دانشگاهی 1390-03-17
دانشنامه پایای جهانی؛ از تخیل تا تحقیق 1390-03-17
مرز مغشوش علم و شبه علم 1390-03-02
وبلاگ،کتابداری و اطلاع رسانی 1390-03-01
بررسی مسایل کاربران راه دور پایگاه های برخط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری 1389-12-09
شناسايي واژه ها ي غير مفهومي (رايج) در نمايه سازي خودكار مدارك فارسي 1389-11-30
انواع استاندارهای ابرداده ای(فراداده) 1389-11-30
مجله های علمی دسترسی آزاد و الگوهای مالی نشر آنها (1) 1389-11-28
مجله های علمی دسترسی آزاد و الگوهای مالی نشر آنها(2) 1389-11-28
خودآموزان الکترونیکی (Electronic tutorials) 1389-11-27
نمایه سازی ماشینی 1389-11-27
تأثیرات رسانه های الکترونیکی بر مغز در حال رشد 1389-11-27
حق مؤلف در محیط دیجیتالی 1389-11-26
قالبهای نمایش فهرست همگانی پیوسته ( اپک) 1389-11-25
سرعنوانهای موضوعی ـ چهریزه ای FAST : گامی بلند در راستای تحقق اهداف طرحهای ابرداده ای 1389-11-23
آموزش کتابشناختی 1389-11-20
فرآیند تجزیه و تحلیل در نمایه سازی : رویكردهای مدرك مدار و حوزه مدار (4) 1389-11-17
فرآیند تجزیه و تحلیل در نمایه سازی : رویكردهای مدرك مدار و حوزه مدار (3) 1389-11-17
فرآیند تجزیه و تحلیل در نمایه سازی : رویكردهای مدرك مدار و حوزه مدار(2) 1389-11-16
تبلیغات