1389-11-03 15:40:41
آر. دی. ا: استاندارد بین المللی جدید

RDA عنوان قواعد فهرست نویسی جدیدی است که بر پایه AACR که با سابقه ترین استاندارد موضوعی برای توصیف و دستیابی کتابشناختی در جهان است، استوار می باشد. 

 نوشته: آن چاپمن(Ann Chapman)
ترجمه: قمر مطلوب  

● RDA چیست؟

RDA عنوان قواعد فهرست نویسی جدیدی است که بر پایه AACR که با سابقه ترین استاندارد موضوعی برای توصیف و دستیابی کتابشناختی در جهان است، استوار می باشد. RDA توسط کمیتۀ همکاری مشترک[۳] (JSC) [۱] به منظور تجدید نظر در AACR در حال تکمیل است.

● پیش از RDA

اصل AACR به قواعد فهرست نویسی پیشین برمی گردد. در سال ۱۸۴۱، قواعد فهرست نویسیِ پانیزی[۴]، برای موزۀ بریتانیا[۵] [۲]، ایده ای را پایه گذاری کرد که در آن هر کتاب بایستی در فهرست نویسی یک مدخل (شناسه) اصلی داشته باشد؛ در حالی که اثر کاتر[۶] با نام قواعد فهرست فرهنگی چاپی[۷][۳] که در سال ۱۸۷۶ منتشر شد، حاوی ۳۶۹ اصل در زمینه فهرست نویسی توصیفی، سرشناسه های موضوعی و برگه آرایی بود. پس از آن قواعد انگلیسی و آمریکایی جداگانه ای تا اواسط قرن ۲۰ مورد استفاده قرار گرفت.

دو مجموعه از اصول بین المللی به صورت توافقی در دهۀ ۱۹۶۰ تنظیم شد. اصول پاریس[۸] را کنفرانس بین المللی اصول فهرست نویسی[۹] در سال ۱۹۶۱ در پاریس تنظیم کرد [۴] که نمایندگانی از ۵۳ کشور در آن حضور داشتند و کار سیمور لابتزکی[۱۰] را تأیید کردند. اصول کپنهاگ[۱۱] نیز در جلسۀ بین المللی متخصصین فهرست نویسی[۱۲] در سال ۱۹۶۹ در کپنهاگ به تصویب رسید [۵] و انگیزه ای برای اتحادیه بین المللی انجمن های کتابداری[۱۳] (IFLA) [۶]، تا کار بر روی استاندارد بین المللی توصیف کتابشناختی[۱۴] (ISBD) [۷] را که برای اولین بار در سال ۱۹۷۱ منتشر شد، شروع کنند. ISBD، توصیف هر مورد را در حوزه های جداگانه ای سازماندهی می کند که عبارتند از: تکرار نام پدیدآورنده، ویرایش، اطلاعات خاص منابع، انتشار، توصیف ظاهری، فروست، یادداشت ها و تمایزگرهای شماره استاندارد.

چاپ اول AACR، در سال ۱۹۶۷ منتشر شد که به صورت دو متن انگلیسی و آمریکای شمالی مجزا بود. چاپ دوم (AACR۲) در سال ۱۹۷۸ منتشر شده و دو مجموعه از قواعد اصول را با هم ادغام کرد و همچنین آنها را با ISBD، همساز کرد. اصول اصلی AACR فهرست نویسی از مدارک موجود را شامل می شد تا برگرفتن اطلاعات از منابع خارجی و مفهوم ’منبع اطلاعاتی مادر‘، که در صورت وجود تناقض منبع ارجح است.

● RDA به چه علت مورد نیاز است؟

از زمان انتشار AACR در سال ۱۹۷۸، یک سری اصلاحیه ها و بازنگری ها در مورد متن AACR۲ انجام شده است. در سال ۱۹۹۷ JSC، متخصصینی را از سراسر دنیا به کنفرانس بین المللی اصول و تحولات آتی[۱۵] AACR در تورنتو[۱۶] دعوت کرد [۸]. شرکت کنندگان برخی از مسائل مرتبط را مانند اصول، محتوا در مقابل محمل اطلاعاتی، ساختار منطقی قواعد و پیوسته و جهانی کردن تعریف کردند. ویرایش های پس از چاپ ۱۹۹۷، بعضی مسائل را به طور محدود خاطر نشان کرد، اما نیاز به منابع جدید به شدت احساس می شد و مشخص بود که نمی توان به چاپ سوم AACR هم بسنده کرد.

این نظریه با مطالعه ای که ایفلا در سال ۱۹۹۸ بر نیازمندی های کاربردی رکوردهای کتابشناختی[۱۷] (FRBR) [۹] انجام داد حمایت شد و اهداف اصلی فهرست نویسی و اهمیت رابطه استفاده کنندگان جهت انجام وظایف اساسیِ ”جستجو“، ”تشخیص“،”انتخاب“ و ”کسب“ را خاطر نشان می کرد. این تحقیق، مدلی ذهنی از ذات و موجودیتی خلق کرد که مستقل از قالب های ارتباطات یا ساختارهای داده بود. در این مدل، اطلاعات حاوی مشخصه های اثر، بیان و جلوه بودند که به ذات برمی گردد (افراد، تنالگان، مفاهیم، اشیاء، رویدادها و اماکن). ساختار این مدل فرضی، همنشینی سطح اثر / بیان را ممکن می سازد. چالش ادغام این مدل و مفاهیمش در اصول فهرست نویسی نوین، منجر به تصمیم گیری در ایجاد RDA شد که بر AACR۲ اصلاح شده ارجحیت داشت؛ چون این امر فقط جایگزین کردن یک جمله با جمله دیگر در AACR نیست بلکه اغلب بازنویسی کامل متن هر بخش را لازم دارد.

بنابراین این سؤال مطرح می شود که چه نکات و مشکلاتی در AACR۲ وجود دارد که نیاز به RDA را نمایان می کند؟

● ساده سازی

قواعد، در طول زمان، پیچیده تر شده اند زیرا همیشه می خواسته اند که این قواعد همۀ قالب های منابع پیچیده و مختلف را پوشش دهند. به دنبال قواعد کلی، یک سری قواعد خاص است که کتاب ها و دیگر مواد چاپی، مواد جغرافیایی، دست نوشته ها، موسیقی، ضبط صدا، تصاویر متحرک، ضبط ویدیویی، مواد گرافیکی، مواد الکترونیکی، اقلام سه بعدی، ریزنگاشت ها و منابع پیوسته (مثلاً سریال ها) را پوشش می دهد. هدف RDA ایجاد قواعد آسان تری است که بتوان آنها را به راحتی در منابع مختلف با حداقل دستورالعمل های خاص و با کمک مثال های مربوط به آن، به کار گرفت.

● ساختار

ساختار کنونی AACR۲ که در بالا به آن اشاره شد، به خودی خود منشاء مشکلاتی است. ترتیب قرار گرفتن فصل های توصیفی براساس نوع منابع، بدین معناست که ابتدا فهرست نویس باید نوع و یا قالب موادی را که قرار است توصیف شوند در نظر گیرد تا بتواند فصل ها را بر طبق آن مرتب کند. با این وجود، هیچ رهنمود خاصی در مورد نحوه انجام آن وجود ندارد. گرچه ممکن است این امر در مورد بعضی منابع واضح و آشکار باشد (برای مثال یک دست نوشته متنی ساده) اما در مورد بقیه این طور نیست – آیا یک پیایند موسیقی در ابتدا ”موسیقی“ بوده یا ”منبعی پیوسته و مسلسل“؟ RDA قصد دارد این مسئله را با متمایز کردن نوع منابع به عنوان اولین قدم در فرآیند فهرست نویسی و آغاز دستورالعمل های کلی، حل کند.

● هم سازی

ساختار اصول عام و خاص در AACR۲ به گونه ای بود که بعضی منابع تا حدی متفاوت از منابع دیگر فهرست نویسی می شوند. قواعد جایگزین در برخی موارد و اضافه کردن گزینه هایی به قواعد، کار را پیچیده تر کرده بود تا آنجا که با استفاده از AACR، دو پیشینۀ فهرست نویسی را برای یک مورد می توانستند ایجاد کنند که باز هم تفاوت های عمده و اساسی داشتند. RDA قصد دارد قواعد را آنقدر ساده کند تا بتوان آنها را به راحتی برای دامنۀ وسیعی از منابع به کار برد و قواعد جایگزین را تا حد ممکن حذف کرد.

● هم نشینی

امروزه محیط اطلاعاتی به گونه ای است که هر یک از منابع اطلاعاتی در قالب های مختلف و اغلب با اشتقاق هایی موجود می باشد. برای مثال یک رمان ممکن است به صورت جلد گالینگور یا شمیز، قطع استاندارد و قطع بزرگ، قالب های بریل و به شکل های لمس کردنی، فایل های دیجیتالی و یا به صورت کلام ضبط شده بر روی کاست یا سی دی موجود باشد. همچنین ممکن است منبعی باشد برای فیلم ها، موسیقی ها، اپرا و رقص باله و یا الهامی برای ادامه یک فیلم و کارهای مشابه با نویسندگان مشابه و متفاوت. میان این موارد نسبت های زیادی است که در FRBR توضیح داده شده اند، اما AACR به طور مستقیم این مدل فرضی و اصطلاحات آن را منعکس نکرده است. این نسبت ها بسیار مهم بوده و باعث می شوند فهرست ها، پیشینه ها را به طور مناسب همنشین کند. RDA علاوه بر ضمیمه کردن اصطلاح شناسی FRBR در متن، فصلی را نیز در مورد نسبت ها می نویسد.

● قواعد اصول محور

ساختار قواعد عام و خاص و دستورالعمل های جایگزین، شرایطی را ایجاد کرد که در آن تعبیر و تفسیر قواعد برای کمک به فهرست نویسی، بسط پیدا کرد. RDA امیدوار است مجموعه قواعدی را رواج دهد که بر مبنای اصول واضحی باشند، با جایگزین های محدود تا فهرست نویسان را قادر سازد، خودشان به قضاوت صحیح و کارشناسی بپردازند.

● محتوا و قالب

هم ساز کردن AACR با ISBD، منجر به استفاده از اصطلاح ”وجه تسمیه عام[۱۸]“ (GMD) و ”وجه تسمیه خاص[۱۹]“ (SMD) شد. این اصطلاحات به طور بالقوه در سیستم ها به عنوان پارامترهای پالایش (فیلتر) (مثلاً پیدا کردن DVD یک فیلم و نه ویدیویی آن)، پارامترهای سکانس نمایش (مثلاً برای یک اثر، ۸ متن، ۳ کلام ضبط شده، ۱ فایل دیجیتالی و ۱ متن بریل وجود دارد) و اطلاعات محتوا (نت نویسی در موسیقی و اجرای ضبط شده از یک قطعه موسیقی) به کار برده می­شوند.

امروزه استفاده از اصطلاحات SMD و GMD، محدود شده است و این تا حدی به مشکلات ذاتی در لیست واژگان و اصطلاحات برمی گردد. دو لیست GMD وجود دارد، یکی انگلیسی و دیگری استرالیایی / آمریکای شمالی که تاحدی طویل تر است. اصطلاحات GMD محتوا (مثل مواد جغرافیایی یا موسیقی) و قالب (مثل بریل یا بریدۀ فیلم) را با هم در برمی گیرد. همچنین با افزایش سریع حاملان اطلاعات، استفاده کنندگان، از اصطلاحات SMD، بی اطلاع تر می شدند: مثلاً اصطلاحات تصویب شده در SMD ”کاست صوتی“ و ”دیسک ویدیویی“ هستند نه اصطلاحاتی که معمولاً استفاده می شوند یعنی ”نوارشنیداری“ و ”DVD“. برای حل این مشکل در نسخه های اخیر AACR۲، گزینه هایی گنجانده شده است. برای استفاده از این قبیل اصطلاحات RDA، اصطلاحات GMD و SMD را با روش انعطاف پذیرتری جایگزین می کند که در آن محتوای موجود و اصطلاحات حامل بدون منع استفاده از اصطلاحات مورد نیاز دیگر در آینده، قابل تعریف است.

● بین المللی کردن

AACR در فرهنگ انگلیسی زبانان در انگلستان و آمریکای شمالی شکوفا شد و بعضی از جنبه های آن گرایش انگلو – امریکن دارد. در همین زمان، کشورهای دیگر هم قواعد فهرست نویسی خودشان را توسعه بخشیدند که با AACR زمینه های مشترک و همچنین متفاوتی دارد.

یک نمونه ’طریق فهرست نویسی الفبایی‘[۲۰] (RAK) [۱۰] است که در آلمان مورد استفاده قرار گرفت. RAK در اصل مبتنی بر اصول پاریس و کپنهاگ است و شیوه های فهرست نویسی پورسین[۲۱] (PI) [۱۱] را به عنوان قواعد فهرست نویسی استاندارد در اوایل دهۀ ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در آلمان جایگزین کرد. اگرچه AACR و RAK هر دو بر مبنای اصول پاریس و کپنهاگ هستند اما تفاوت های عمده ای بین آنها دیده می شود.

دنیای کتابداری خیلی سریع مزایای اقتصادی اصل ”ایجاد یک بار پیشینه فهرست نویسی الکترونیکی و استفاده از آن به کرّات“ را تشخیص می دهد، با این نتیجه که از نظر جهانی، تبادل وسیع داده های کتابشناختی وجود دارد. با افزایش این تبادلات، موانعی بر سر راه تبادل اطلاعات که در سری های مختلف قواعد ایجاد شده اند، وجود دارد. گرایش انگلو – امریکن در AACR۲، مانعی است بر سر راه انتخابی گسترده تر در بعضی نواحی دنیا که جامعۀ اطلاعاتی در آنها به صورت روزافزون بین المللی می شود. بنابراین هدف از RDA این است که آنرا بر مبنای اصول فهرست نویسی جهانی و موافق با این اصول تدوین کنند و ریشه های انگلو – امریکن را هم از قواعد جدید حذف نمایند.

● «فهرست نویسی» امروز

اگر چه هنوز هم اثری از فرم های اولیه فهرست نویسی دیده می شود، امّا اخیراً فهرست های آنلاین[۲۲] در دسترس است و برای فهرست نویسی قالب های مختلف ابرداده ای را جستجو می کنند. قالب های ابرداده ای و ارتباطی جدیدی در دسترس است که بسیار هم در دنیای اینترنت مورد استفاده قرار می گیرند.

امروزه، دامنۀ وسیع تری از افراد – مؤلفین، مسئولین، فهرست نویس ها و ... – نسبت به قبل ابرداده های کتابشناختی را ایجاد می کنند؛ البته با سطوح متغیر مهارت و توانایی شان. حتی بعضی از ابرداده ها را بدون دخالت انسان و با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری می توان ایجاد کرد.

RDA قصد دارد قالبی جدا از قالب های ارتباطی که امروزه شمارشان افزایش یافته، ارائه دهد. جامعه کتابدار با ISBD و فهرست نویسی ماشین خوان آشنایی دارد، اگرچه اینها هم امروزه شامل یک سری قالب ها و فرمت ها هستند، از قبیل: UNIMARC[۱۲], MARC۲۱[۱۳], MODS[۱۴], MADS[۱۵] and MARCXML[۱۶]. به غیر از کتابخانه، جوامع دیگر نیز برای منابع اینترنتی، Dublin Core[۱۷]، برای توصیف آرشیو EAD[۱۸]، برای کارها و تصاویر بصری VRA Core Element Set[۱۹] و برای توصیف محتوای چندرسانه ای MPEG ۷[۲۰] را بسط و گسترش داده اند

● نحوۀ عملکرد فرآیند بازنگری و اصلاح

ساختاری از کمیته ها و سازمان ها AACR را تأیید و حمایت می کند. کمیتۀ مربوط به اصول فهرست نویسی بر کار امنای منابع مالی[۲۳] AACR، و هم کمیته همکاری مشترک ناشران برای تجدیدنظر AACR که توسط JSC صورت می گیرد، نظارت دارد. JSC تشکیل شده از نمایندگانی از انجمن کتابداران آمریکا[۲۴] (ALA) [۲۱]، کمیته فهرست نویسی استرالیا[۲۵] [۲۲](ACOC)، کتابداران انگلستان[۲۶] (BL) [۲۳]، کمیته فهرست نویسی کانادا[۲۷] (CCC) [۲۴]، مؤسسه خبره های کتابداری و اطلاعات[۲۸] [۲۵](CILIP) و کتابخانۀ کنگره[۲۹] (LC) [۲۶].

در انگلستان، نمایندگان JSC از CILIP و BL، از اعضاء کمیتۀ CILIP/BL دربارۀ AACR [۲۷] هستند، به همراه ۴ عضو منصوب شده از CILIP و ۳ عضو از BL. اعضاء بسیاری هم با داشتن پیش زمینه های علمی در مورد هنر و دنیای دیجیتال و یا اعضایی از کتابخانه های ملی اسکاتلند[۳۰] و ویلز[۳۱] دعوت شده اند و کمیته در جایی که نیاز به افراد متخصص باشد، با آنها تماس خواهد گرفت.

نوشتن متن RDA، کاری گروهی و مشترک است که هماهنگ با جلسات JSC دو بار در سال تشکیل می شود. JSC و ویراستار آن (تام دسلی[۳۲])، پیش نویس متن را آماده می کنند و کمیته های دیگر هم پیشنهاداتی برای تغییر قواعد و یا قواعد جدید ارائه می دهند. این پیش نویس ها از نظر همسازی مرور می شوند و اعضاء JSC، به نیابت از کمیته ها و سازمان های مربوطه به سؤالات پاسخ می دهند. اگر در این مورد به توافق نظر برسند، ویراستار گام های بعدی را برای تهیۀ پیش نویس های جدید برمی دارد. در غیر این صورت، گروه های کاری اعزام می شود تا بر موارد خاص نگاهی دوباره افکنند و یا پیشنهادات بهتری ارائه دهند. این مراحل ادامه دارد تا زمانی که متن نهایی مورد موافقت قرار گیرد.

همچنین JSC با ارائه اغلب مستندات به صورت آنلاین، این فرآیند را علنی تر کرده است. این کمیته در حین مرور فرآیند، با جوامع دیگر هم در ارتباط است تا مطمئن شود RDA در سطح وسیع تری قابل کاربرد است.

● RDA چه خواهد شد؟

JSC برای RDA چند هدف استراتژیک دارد. این اهداف عبارتند از:

ادامه پایه گذاری قواعد بر اصول فهرست نویسی و پوشش دادن همه انواع مطالب.

ترویج دادن استفادۀ جهانی و در عین حال گرفتن قواعد از آداب و رسوم انگلیسی زبانان.

ساده کردن قواعد برای استفاده و تفسیر.

کاربرد آن به صورت آنلاین و در شبکه.

ایجاد کنترل کتابشناختی مؤثر برای همه انواع رسانه ها.

ایجاد رقابت با استانداردهای مشابه.

تشویق و ترغیب به استفادۀ فرای از محیط کتابخانه.

RDA هم شامل مقدمه های جدید، قواعد موضوعی و مثال های روزآمد خواهد بود، و هم نظارت مجاز را پوشش خواهد داد. اصطلاحات FRBR را به کار می برد و متون را به منظور یکدست تر کردن ساده می کند. همچنین برای نیل به هم ترازی با دیگر استانداردها به دیگر جوامع نزدیک می شود.

RDA هم به صورت فرآورده ای بر پایۀ وب و هم به صورت نسخه چاپ کلاسوری ارائه می شود. نسخه وب کارآیی بیشتری هم (مثلاً پیوندهای داخلی و خارجی) دارد و مورد نسخه های سفارشی نیز در دست تحقیق است. بالقوه، می تواند نسخه های کامل، کوتاه و سفارشی (پیایندها، نقشه ای) وجود داشته باشد. این همچنین فرصتی است برای RDA (یا قسمتی از آن) که به اردوی تغذیه کنندۀ داده بپیوندد و وظیفه پذیر روند کار از طرف متولیان باشد.

● ساختار RDA

قسمت A، توصیف، روابط و منابع مربوطه را پوشش می دهد. شناسایی نوع منبع، توصیف فنی، توصیف موضوعی، و ریشه یابی و اطلاع رسانی خاص هر قلم در راهنمای کلی آمده است. رده های جدیدی از حامل و محتوا معرفی خواهند شد.

بخش روابط، روابط بین اقلام کتابشناختی FRBR و عوامل (اشخاص و غیره) را پوشش می دهد. برای استناد به آثار، انتخاب ساده ای از نقاط دستیابی ابتدایی وجود خواهد داشت، و قواعد خاص، ساده یا حذف خواهند شد.

قسمت B تحت کنترل صاحب نظران، هدف، دامنه و شکل های مجاز و غیرمجاز را پوشش خواهد داد. پیوست ها استانداردهای نمایش، ISBD، نوشتن کلمات با حرف بزرگ، مخفف ها، اعداد و فهرست معانی را در برمی گیرد.

● پیشرفت کار

JSC قصد دارد RDA را برای اولین بار در سال ۲۰۰۸ عرضه کند که حاصل سه سال کار مداوم است. طرح اولیه ساختار سه بخشی است (توصیف منابع، روابط، کنترل نقطۀ دستیابی). پیش نویس بخش اول که در دسامبر ۲۰۰۴ منتشر شد، انعکاس منفی داشت و باعث شد JSC نوشتن پیش نویس را رها کند و به بازنگری مجدد روی آورد.

اطلاعیه مربوط به RDA در ژوئیه ۲۰۰۵ در کمیته ها منتشر شد و به دنبال آن در دسامبر ۲۰۰۵ پیش نویس کامل بخش اول انتشار یافت. عکس العمل به این روش جدید بسیار مطلوب تر بود، گرچه بعضی از آنها نیاز به کار بیشتری داشت. سال ۲۰۰۵ شاهد کارهایی بر موضوعات محتوا و حامل بود. JSC یک گروه کاری را جهت مرور کار، راه انداخت. گزارش این گروه نشان داد که اطلاعات محتوا و حامل برای مقاصد جستجو و نشان دادن مورد نیاز هستند و از آنجا که لیست های اخیر GMD و SMD مناسب نبودند، مجموعۀ جدیدی از اصطلاحات پیشنهاد شد. در این زمان، JSC، با نویسندگان ONIX [۳۳] [۲۸] کتابی با نام تجاری شکل های پیامی XML، بر روی هماهنگ کردن مقولات مطالب ONIX با اصطلاحات محتوا و حامل کار کردند. این دو گزارش توسط ویراستار مورد استفاده قرار گرفت تا پیش نویس را برای بخش های مرتبط RDA تهیه کند.

در آوریل ۲۰۰۶، پیش نویس بقیه فصل های قسمت اول، که اینک قسمت A با یک ساختار دو قسمتی جدید معرفی شده است، برای بررسی انتشار یافت. واکنش ها به این اسناد در نشست اکتبر ۲۰۰۶ JSC مورد بررسی قرار خواهد گرفت. زمان بین اکتبر ۲۰۰۶ و آوریل ۲۰۰۷ به قسمت B پرداخته می شود، و زمان بین مه تا سپتامبر ۲۰۰۷ مقدمه کلی، پیوست ها و فهرست معانی مورد مطالعه قرار می گیرد.

در حال حاضر کار در برخی از این عرصه ها در دست اقدام است. دو گروه کاری استخدام شده اند تا مثال هایی را که برای گنجاندن در RDA لازم هستند، بررسی کنند. محدودۀ کاری آنها مرور کلی مثال های موجود است با ارائه پیشنهاداتی جهت حذف یا جایگزینی مثال های موجود، و ارائه مثال های جدید در جایی که لازم باشد. همچنین اصلاحاتی هم در پیوست ها صورت می گیرد. در حال حاضر، پیوست های زیر در نظر گرفته می شود: نوشتن کلمات با حرف بزرگ، مخفف ها، مقدمه ها، نمایش داده و فهرست معانی. در RDA، حروف اختصاری کمتری در پیشینه های کتابشناختی استفاده می شود (برای مثال s.l. و c.). با این وجود، این باعث شد بحث در مورد استفاده از کل کلمه بالا بگیرد. بحث هایی هم بر ضد آن است که استفاده از اختصارات را پیشنهاد می دهد، تا حدی که نظامی مطرح شد برای نشان دادن کل کلمه در زبان فهرست نویسی خاص.

طرح هایی پیشنهاد شده که فهرست مقاله های مقدماتی را با فهرست چندین زبان دیگر، به منظور جامعیت بخشیدن به سند، غنی تر کنیم. این امر افزایش حجم را دربردارد، و بحث ملحقات آتی و نگهداری آنها موجد این پیشنهاد شده که این اطلاعات نباید قسمتی از RDA بلکه باید به صورت مکمل آن باشند.

در بحث های اولیه در مورد RDA، CCC پیشنهاد کرده بود که انطباق قواعد خاص RDA و شاخه های مربوطه در MARC۲۱ وجود داشته باشد JSC هم این کار را مفید می دانست و انجام این کار به CCC و ACOC محول شد. این کار مشخص خواهد کرد که در کجا MARC۲۱ از RDA تأثیر پذیرفته و در کجا تهیه داده های موجود در MARC۲۱ می تواند دال بر نیاز گنجاندن آن در قواعد RDA باشد. JSC قصد دارد، مقاله خود را در این زمینه ها در جلسۀ ژانویه ۲۰۰۷ MARBI [۳۴] [۲۹] ارائه دهد.

● نتیجه گیری

RDA، استاندارد جدیدی است برای توصیف و دستیابی به منابع است که برای محیط دیجیتالی طراحی شده است، برای کسانی که می خواهند اطلاعات را جستجو، شناسایی، انتخاب، کسب، مهار و سازماندهی کنند و به کار برند. این یک استاندارد توصیف موضوعی چند ملیتی است که همۀ رسانه ها را پوشش می دهد و از قالب های ارتباطاتی فنی جدا است. این داده ها از اجتماعات زیادی اتخاذ شده است و پیشرفت آن را می توان در وب سایت های JSC و CLIP/BL دنبال کرد.
 
 
   http://www.newlib.blogfa.com/
 
   بر گرفته از مقالات ارسالی به آفتاب  
 
 
 
 
 

نظرات کاربران

کاربر گرامی
پیام شما بعد از تایید مدیریت در این صفحه نمایش داده خواهد شد

نام*

پست الکترونیکی*

نظر*

: عبارت زیر را وارد کنید*


CAPTCHA

تبلیغات