1389-10-21 12:41:40
همایش بین المللی مبانی نظری و فلسفه کتابداری

نخستین همایش بین المللی «مبانی نظری و فلسفه کتابداری و اطلاع رسانی» توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با همکاری دانشکده کتابداری دانشگاه تهران و انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران 19 و 20  اردیبهشت ماه سال 1390 برگزار خواهد شد.

اساتید، محققان، دانشجویان و ساير علاقه مندان می توانند چکیده مقالات خود را تا تاریخ 15/11/1389 در محورهای موضوعی ذیل ارسال نمایند: 

   1. هویت کتابداری و اطلاع رسانی

    * کتابداری و اطلاع رسانی؛ حرفه خدمت مدار تا رشته دانشگاهی پژوهش مدار
    * جنبه های توصیفی و هنجاری کتابداری و اطلاع رسانی
    * ارتباط کتابداری و اطلاع رسانی با رشته های دیگر
    * نقش کتابداری و اطلاع رسانی در تحقیقات میان رشته ای

   1. نظریه پردازی در کتابداری و اطلاع رسانی

    * نسبت نظریه و روش
    * اجزای نظریه یا مراحل ساخت آن
    * جایگاه مدلهای نظری در تحقیق
    * خلاقیت و نظریه پردازی
    * نظریه های رقیب در باره ربط، بازیابی، ذخیره، سازماندهی و پردازش، رفتار اطلاع يابي و مانند آن

   1. کتابداری و اطلاع رسانی و فلسفه اطلاعات

    * پارادایم شناسی و اطلاع شناسی
    * علم و اطلاع و نسبت آنها با هم
    * ارزش فرانظریه ای فلسفه اطلاعات
    * کتابداری و اطلاع رسانی به مثابه فلسفه کاربردی اطلاعات
    * مفهوم شناسی اطلاع در فلسفه و حکمت اسلامی (شامل فلسفه اطلاعات(علم و معرفت) از دیدگاه نظریه پردازان برجسته اسلامی و غربی

4. کتابداری و اطلاع رسانی و کثرت گرایی روش شناختی

    * روشهای کمی و کیفی
    * تقلیل گرایی
    * روشهای بدیل (نظریه های داده بنیاد، تحلیل گفتمان، تحلیل روایت، قوم نگاری و ...)

5. فرا نظریه ها (رهیافت های نظری) در کتابداری و اطلاع رسانی

    * رهیافت پوزیتیویسم
    * رهیافت پست مدرن (پسا ساختارگرایی، و شالوده شکنی ...)
    * رهیافت واقع انگاری انتقادی
    * رهیافت نوپراگماتیستی
    * رهیافت انتقادی (مکتب فرانکفورت)
    * رهیافت هرمنوتیکی
    * رهیافت برساخت انگارانه constructivism

6. اخلاق اطلاعات

    * اخلاق اطلاعات چند فرهنگی multicultural information ethics
    * اخلاق اطلاعات از منظر اسلامی
    * مکاتب اخلاق هنجاری و اخلاق اطلاعات (وظیقه گرایی، پیامدگرایی، اخلاق فضیلت، اخلاق حق مدار و ...)
    * اخلاق اطلاعات و فرا اخلاق

7. چالش های موجود در کتابداری و اطلاع رسانی

    * تعریفها و نقد آن و رابطه آن با نامگذاری
    * کتابداری و اطلاع رسانی؛ رشته با میان رشته
    * مفاهیم بنیادی اسلامی و ایرانی در کتابداری و اطلاع رسانی
    * استناد و بایدهای آن در علم الحدیث، علم الرجال و علم کلام
    * مبانی نظری برنامه‌ریزی آموزشی در کتابداری و اطلاع‌رسانی»
    * دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی (ضرورت و بایدها؛ گروههای پیشنهادی)

8. طبقه بندی علوم و کتابداری و اطلاع رسانی

    * اهمیت طبقه بندی علوم و نقش آن در ساماندهی علم و معرفت
    * طبقه بندی زیر ساخت بازیابی اطلاعات
    * نقش طبقه بندی علوم در تعریف کتابداری و اطلاع رسانی
    * طبقه بندی علوم و مدیریت دانش
    * طبقه بندی علوم و سرمایه های دانشی
    * تداخل و ترابط علوم و طبقه بندی

گفتنی است، علاقه مندان می توانند چکیده مقالات خود را از طریق lis-philosophy@nlai.irو یا آدرس تهران بزرگراه حقانی بعد از ایستگاه مترو بلوار کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به دبیرخانه همایش ارسال فرمايند.

منبع: لیزنا

نظرات کاربران

کاربر گرامی
پیام شما بعد از تایید مدیریت در این صفحه نمایش داده خواهد شد

نام*

پست الکترونیکی*

نظر*

: عبارت زیر را وارد کنید*


CAPTCHA

تبلیغات