1392-07-15 22:4:16
خوشه نقدهاي ايستگاه مطالعه در نهاد كتابخانه‌هاي عمومي

طرح هايي چون خورجين كتاب خانواده، سبد كتاب اتوبوس، كتاب مترو، ويترين و چندين طرح كتابخواني كه بسيار همپوشاني موضوعي داشته اند توسط سازمانهاي فرهنگي مختلف به مرحله اجرا در آمده اند. طرح «كتابخانه باز» نيز توسط معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ادارات كل استاني تابعه، طرحي قديمي و البته كم هزينه تر از طرح نهاد كتابخانه ها در حال اجراست. معاونت فرهنگي وزارت ارشاد بنا به رديف بودجه مشخص خود هر ساله از ناشران سراسر كشور كتب مورد نياز حوزه فرهنگ عمومي را خريداري مي كند كه بخشي از اين خريد متمركز صرف طرح كتابخانه هاي باز مي شود.

طرح هايي چون خورجين كتاب خانواده، سبد كتاب اتوبوس، كتاب مترو، ويترين و چندين طرح كتابخواني كه بسيار همپوشاني موضوعي داشته اند توسط سازمانهاي فرهنگي مختلف به مرحله اجرا در آمده اند. طرح «كتابخانه باز» نيز توسط معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ادارات كل استاني تابعه، طرحي قديمي و البته كم هزينه تر از طرح نهاد كتابخانه ها در حال اجراست. معاونت فرهنگي وزارت ارشاد بنا به رديف بودجه مشخص خود هر ساله از ناشران سراسر كشور كتب مورد نياز حوزه فرهنگ عمومي را خريداري مي كند كه بخشي از اين خريد متمركز صرف طرح كتابخانه هاي باز مي شود.

نظرات کاربران

کاربر گرامی
پیام شما بعد از تایید مدیریت در این صفحه نمایش داده خواهد شد

نام*

پست الکترونیکی*

نظر*

: عبارت زیر را وارد کنید*


CAPTCHA

تبلیغات